Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links

 

Forside

Generalforsamling torsdag den 6. april kl. 19:30 i Sognegården, Ågerupvej 34.

Kære Medlemmer, I inviteres hermed til foreningens årlige generalforsamling med følgende program:


19:30 Oplæg ved Karen Dahl, Lille Valbyvej 1b, www.havensarkitekter.dk

Frodige nemme haver til de travle unge familier, eller til dem, hvor tiden på anden måde er sparsom eller hvor havearbejdet generelt er lidt bøvlet. Herunder kommer tips til håndtering af regnvand i egen have. Alle er velkomne.
Ca. 20.15 vil vi gå over til generalforsamling.

Foreningen byder på vand og øl under generalforsamlingen og er vært ved et sandwich-traktement efter generalforsamlingen. Vi glæder os til at se gamle og nye medlemmer. Lejere er også velkomne, men har ingen stemmeret. NB Kvittering for betalt kontingent bedes medbragt, hvis du vil deltage i afstemninger.

Venlig hilsen, bestyrelsen

Se hele indkaldelsen, som er uddelt til alle husstande i foreningens område her.
17./3. 2017

Vores lokale landsbyråd er kommet godt i gang. Du finder landsbyrådets hjemmeside her: ww.aol.dk

Se bl.a. udkast til de nye bump på Ågerupvej - og tilbagemeldingen til kommunen.
25./6. 2016:

Forslag om etablering af Landsbyråd for Ågerup og Omegn

Den 20. september blev Landsbyrådet for Ågerup og Omegn en realitet. Læs mere på facebook: https://www.facebook.com/AagerupLandsbyraad/

25./6.:

Forslag om etablering af Landsbyråd for Ågerup og Omegn


Indkaldelse til stiftende generalforsamling 20. september 2016
Forslag til vedtægter
Hvad skal landsbyrådet arbejde med?

3./5.: Information fra kommunen om gravearbejdet på Ågerupvej:
Link til pdf.


Læs referatet af årets generalforsamling, som blev afholdt 28. april.

På mødet fortalte Lars Emmich fra Hovedstadens forsyningsselskab om vandindvindingsområdet langs Kildemose Å/ Maglemose Å..


Kloakarbejde på Ågerupvej betyder omkørsel i ca. 6 måneder

Fors A/S skal regnvandskloakere ejendommene på Ågerupvej. Det betyder, at der skal graves nye kloakrør ned under Ågerupvej. Arbejdet går i gang i slutningen af april og Fors A/S forventer, at det er afsluttet i starten af oktober.

Information fra Fors, som står for arbejdet - her.
Foreningens høringssvar i forbindelse med kloakarbejdet - her.
Bilag til høringssvar: Forslag til skiltning - her.Se mere her:
http://www.energitjenesten.dk/energitjek-til-boligejere.html

Indvielsen af Kildemosesporet
– et nyt Spor i Landskabet


Lørdag den 24. Maj 2014


Borgmester Joy Mogensen klippede snoren


Læs om dagen her.
Se foreningens billeder fra dagen her. Sporet er beskrevet her.
Gå på opdagelse og se om du kan finde arterne fra listen.

 


...............................................................................................................

Se tidligere arrangementer og referater her og sager her.