Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links

 

Forside

Generalforsamling holdes torsdag den 25. april kl. 19.30 på bibliotekets 1. sal. Indkaldelsen er husstandsomdelt og den finder du også her


Generalforsamlingen 2018 afholdtes på Ågerup Bibliotek de. 18. april. Læs referatet her.

Og her er indkaldelse til generalforsamling 2018.
Generalforsamling 2017:

Læs referatet her.


For lokale nyheder og informationer se i øvrigt vores Landsbyråd.
Venlig hilsen, bestyrelsen


17./3. 2017

Vores lokale landsbyråd er kommet godt i gang. Du finder landsbyrådets hjemmeside her: ww.aol.dk

Se bl.a. udkast til de nye bump på Ågerupvej - og tilbagemeldingen til kommunen.
25./6. 2016:

Forslag om etablering af Landsbyråd for Ågerup og Omegn

Den 20. september blev Landsbyrådet for Ågerup og Omegn en realitet. Læs mere på facebook: https://www.facebook.com/AagerupLandsbyraad/

25./6.:

Forslag om etablering af Landsbyråd for Ågerup og Omegn


Indkaldelse til stiftende generalforsamling 20. september 2016
Forslag til vedtægter
Hvad skal landsbyrådet arbejde med?

3./5.: Information fra kommunen om gravearbejdet på Ågerupvej:
Link til pdf.


Læs referatet af årets generalforsamling, som blev afholdt 28. april.

På mødet fortalte Lars Emmich fra Hovedstadens forsyningsselskab om vandindvindingsområdet langs Kildemose Å/ Maglemose Å..


Kloakarbejde på Ågerupvej betyder omkørsel i ca. 6 måneder

Fors A/S skal regnvandskloakere ejendommene på Ågerupvej. Det betyder, at der skal graves nye kloakrør ned under Ågerupvej. Arbejdet går i gang i slutningen af april og Fors A/S forventer, at det er afsluttet i starten af oktober.

Information fra Fors, som står for arbejdet - her.
Foreningens høringssvar i forbindelse med kloakarbejdet - her.
Bilag til høringssvar: Forslag til skiltning - her.Se mere her:
http://www.energitjenesten.dk/energitjek-til-boligejere.html

Indvielsen af Kildemosesporet
– et nyt Spor i Landskabet


Lørdag den 24. Maj 2014


Borgmester Joy Mogensen klippede snoren


Læs om dagen her.
Se foreningens billeder fra dagen her. Sporet er beskrevet her.
Gå på opdagelse og se om du kan finde arterne fra listen.

 


...............................................................................................................

Se tidligere arrangementer og referater her og sager her.