Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links
Interesseret i natur, udedørs liv og godt kød?

 

Forside

..........

Så er du måske også interesseret i at være med til at starte et ko-græsser-laug, eller måske fåre-græsser-laug.

Ideen er at en gruppe mennesker deles om etablering, vedligehold og tilsyn med græssende dyr: køer, får eller geder, og deler kødet når de bliver slagtet. Det findes flere steder, bl.a. i Veddelev.

Er der naturplejeværdier kan der være muligheder for at få tilskud til hegn af kommunen og afgiftsfri græsning.

Vil du høre mere om etableringen eller om den senere drift så kontakt
Susanne Møller og Jens Pedersen; FamMoPed@gmail.com
Tlf 46 78 22 34, mobil 22 22 11 90 (april 2014)