Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links
Borgermøde om trafiksikkerhed og landsbymiljø

 

Forside
Tre lokale byrådskandidater stillede op for at fortælle hvad de vil gøre for borgernes sikkerhed i trafikken og for miljøet i landsbyerne.

Landsbyrådene i Gundsømagle, Herringløse og Gundsølille samt Grundejerforeningen Ågerup By arrangerede et fælles borgermøde onsdag den 11. november kl. 19.30 på Lindebjergskolen.

Her kunne man komme og spørge tre lokale byrådskandidater hvad de hver især vil gøre for sikkerheden i trafikken og for miljøet i landsbyerne. De tre kandidater - og genvalgte byrådsmedlemmer - var Morten Gjerskov (A), Lingelise Hansen (B) og Evan Lynnerup (V).

Ca. 40 borgere var mødt frem og der udspandt sig en livlig debat. Der blev spurgt ind til busser, cykelstier, hastighed, effekter af den kommende motorvej og hvordan vi får liv i landsbyerne.

Kun et decideret løfte blev der givet. Det var da Poul Andersen (A) rejste sig fra tilhørerpladserne og fortalte at byrådet netop havde besluttet at indsætte en bus så pensionister kan komme til Brugsen i Ågerup og handle.

Alle tre erklærede sig som tilhængere af busser og ikke mindst telebusser. Også cykelstier kunne man gå ind for, mens vandene var mere delte omkring hastighedsbegrænsende foranstaltninger. Evan Lynnerup mente, det var en sag for politiet og var bekymret for bump, mens Ingelise Hansen og Morten Gjerskov mente der skulle mere til.

Omkring effekterne af den kommende motorvej erklærede Evan Lynnerup med stor fasthed i stemmen at der ikke ville blive mere trafik på gaderne i Gundsømagle - i hvert fald hvis det stod til ham.


Jens Pedersen


RETUR TIL MØDER