Velkommen til Ågerup

Grundejerforeningen Ågerup By er en forening af grundejere for den del af Ågerup, der i 1972 var landzone. Det vil sige Gl. Ågerup, Gundsølillevej, Ågerupvej, Kildemosevej, Baunevej, Dyssevej, Højgårdsvej og Skovdalen til og med nr. 18. I alt er vi 240 husstande.

Det er frivilligt at være medlem, alligevel vælger de fleste at være med. I 2016 koster kontingentet 50 kroner. Vi sender et girokort sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling, der holdes inden udgangen af april. Her har du mulighed for at møde dine naboer og få en snak over en bid brød og et glas efter generalforsamlingen.

 


Indkaldelse til generalforsamling 2017


Referat af generalforsamling 2017Hvad gør foreningen for os?

Vi arbejder for at varetage medlemmernes interesser over for myndighederne. Derudover arbejder vi for at bevare fællesarealer, stier mv.

Grundejerforeningen har gennem mere end 40 år været involveret i mange sager, der har betydning for os i hverdagen. Blandt vores resultater vil vi fremhæve:

• Oprettelse af Kildemosesporet
• Oprettelse og renovering af legepladsen ved Butikstorvet
• Etablering af Byjorden – det grønne areal ved Østermarken
• Sti ved Kildebjerggård og rundt om kirken med bænk
• Læskure ved busholdepladser
• Bevarelse af ”Krogager” som gadenavn
• Sikring af grønne områder mellem gamle og nye udstykninger
• Etablering af beplantning langs indfaldsvejene
• Plantning af påskeliljer langs Ågerupvej og Gundsølillevej

Vi har også konstant og gennem alle årene arbejdet for sikre veje – hvor vi er kommet et lille stykke med bumpene – bedre busforbindelser og for at åbne stierne i landskabet. Som du kan se, prøver vi nu at samle alle i Ågerup i et landsbyråd – ikke for at nedlægge grundejerforeningen, men for at få et forum, hvor alle i Ågerup kan være med, så vi kan opnå større synlighed.

Gennem årene har vi afviklet arrangementer om fx stop indbrud, energiforbedringer, fugletur langs Kildemoseåen, pas på dit hus, haveforedrag, kirkebesøg, folkedans og squaredance.

Du er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for yderligere information.
 


Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links

 

Forside