Kommuneplan

Kommunen har sendt en kommuneplan i høring. Inden kommuneplanen blev lavet, sendte vi kommunen opfordringer om cykelstier. Bestyrelsen har nu sendt vores høringssvar.

Som Torben Jørgensen (fmd for teknik og miljø) bemærkede på generalforsamlingen, så kommer der cykelstier der, hvor der er flest henvendelser til politikerne. Så skriv endelig til dem og få flere fra Ågerup
til at gøre det samme!


Jordkørsel


Bestyrelsen har interesseret sig for den voldsomme jordkørsel gennem
Ågerup By, se mere her:

Mail
Anmeldelse
Kort

 

Høringssvar vedr. busplan 2012

I Ågerup vil vi være glade hvis det kan lykkes at få fordelt de to
buslinjer, 216 og 358, ligeligt henover timerne. Det forbedrer klart
nok forbindelsen til Roskilde.

Men der er jo andet end Roskilde her i verden. Vi vil også gerne kunne
komme mod øst (Høje Taastrup) og vest (Risø/DMU, Jyllinge)

Det er klart et ønske fra vores side at få en hurtig forbindelse til
Høje Taastrup. Det er jo fuldstændig Korsbæk at bussen i vender ved
kommunegrænsen (i Soderup).

Og så er vi kede af at Busplan 2012 lægger op til at vi ikke længere
kan benytte 216 til at køre til og fra arbejde på Risø-området. I dag
tager det 7 minutter ml. de to stoppesteder. Skal vi i stedet ind og
skifte til 600S taler vi om ca. 25-29 minutter. I skriver at der kun
er stået en person af og på daglig i Lille Valby, men det var måske
mere relevant at anføre hvor mange der er stået af og på ved Risø.

Det kan virke lidt grotesk at man nedlægger en busforbindelse til
Risø-området samtidigt med at man prøver at lancere Risø Park som et
miljøvenligt og bæredygtigt område!

Venlig hilsen
Jens Pedersen, Grundejerforeningen Ågerup By

 Kommunen har udsendt en ny busplan i høring og arrangerer høringsmøde
på rådhuset. Mødet er den 14. februar i den nye kantine fra kl. 19.00
til 21.00.

Du kan se nærmere her

Af planen kan man bl.a. læse:

216/358
Afkortes og omlægges så den skaber en tværforbindelse i de nordlige-
Disse linjer kører parallelt og har begge timedrift, som lægges
forskudt, så de udgør fast halvtimesdrift i dagtimerne mellem Roskilde
og Ågerup. Dermed kan linjerne løfte en selvstændig rolle i
bybusnettet
....

1.6 Stærkere busbetjening i Roskilde Nord

Forslaget til fremtidig busbetjening i resten af kommunen fremgår af
Figur 1.3. Som nævnt medfører forslaget kun marginale ændringer i Roskilde syd (mulig omlægning af skolekørsel), mens den nordlige del af kommune vil opleve væsentlige ændringer. Disse gennemgås i det følgende:

216 – (Ballerup-Herringløse-Ågerup-Roskilde):
Herringløse-Hvedstrup til Ågerup, men via Gundsølille, som fortsat
dækkes af 358. Dermed dækkes alle kommunens byer med over 200 indb. med direkte busforbindelse til Roskilde. Linjen suppleres mellem Roskilde og Ågerup af linje 358. Det giver halvtimesdrift på strækningen. Denne linje lægges om, så den fremover ikke vil køre via 217 - Jyllinge-Gundsømagle-Veksø: Dermed opnås bedre forbindelse til Jyllinge og Gundsømagle (halvtimesdrift sammen med 358) og forbindelsen til S-toget på Veksø St. opgraderes.
...

216

Roskilde – Ballerup
• Roskilde st.
• Himmerlev Gymnasium
• St. Valby
• Ågerup
• Hvedstrup
• Herringløse
• Ballerup st.

Frekvens

Hverdage
05:00 – 20:00 1 time
20:00 – 24:00 2 time

Lørdag
07:00 – 24:00 2 time

Søndag
08:00 – 24:00 2 time

...

358

Roskilde – Stenløse
• Roskilde st.
• Himmerlev Gymnasium
• St. Valby
• Ågerup
• Gundsølille
• Tågerup
• Gundsømagle
• Jyllinge
• Svanholm Vænge
• Stenløse st.

Frekvens

Hverdage
05:00 – 20:00 1 time
20:00 – 24:00 2 time

Lørdag
07:00 – 24:00 2 time

Søndag
08:00 – 24:00 2 time

 

 

Helt ny legeplads i Ågerup indvies med balloner og snegle

Se kommunens omtale af legepladsindvielsen her.

Tirsdag den 25. maj kl. 09.30 klipper udvalgsformand Torben Jørgensen snoren til seneste skud på stammen i rækken af nye småbørnslegepladser i Roskilde Kommune. Den nye legeplads, som ligger i den lille hyggelige park på Højgårdsvej, lige overfor Ågerup centeret, fyldes på dagen af balloner og legende børn og voksne.

For 15 år siden blev de sidste rester af en gammel legeplads fjernet. Grundejer-foreningen Ågerup By henvendte sig til kommunen i december 2008 og spurgte om muligheden for at få en ny legeplads. Det faldt godt sammen med kommunens strategi for nye småbørnslegepladser.  

Den nye legeplads er blevet til i et godt samarbejde mellem Grundejerforeningen Ågerup By, legepladsfirmaet Elverdal og Park og Vejs landskabsarkitekt – og der er nu kommet en rigtig spændende og hyggelig legeplads ud af arbejdet, klar til at blive taget i brug. Legepladsen er omkranset af små volde og indeholder både broer, kravlerør, gynger, et klatrestativ, ruchebane, karrusel og sandkasse med et legehus med indbygget vippe. Noget helt nyt og utraditionelt i Roskilde Kommune er 4 små trampoliner i jordniveau i midten af legepladsen. De tiltrækker både de små og voksne legebørn.

SuperBest er også begejstret for den nye legeplads og inviterer derfor alle fremmødte til at komme i butikken, der ligger lige over for legepladsen, umiddelbart efter at indvielsen har fundet sted. Her vil der bl.a. være en gratis Slush Ice til alle børnene og en kop kaffe med en friskbagt snegl til de voksne.

Der vil nok også være en lille ekstra overraskelse til børnene.

Fakta
Legepladsen er en del af resultatet af en undersøgelse omkring Roskilde Kommunes behov for småbørnslegepladser, som blev gennemført i 2008.
Det er den 6. i rækken af nye småbørnslegepladser og den første offentlige legeplads i Ågerup.

De foregående 5 legepladser findes ved Jyllinge bibliotek, i Jyllinge Centerpark, i Gundsømagle, Kildemosen i Viby, og Viby Åpark, hvilket bringer det samlede antal af offentlige kommunale legepladser op på 25. Legepladsen har som udgangspunkt målgruppen dagplejebørn til børn op til 6 års-alderen. Den har kostet omkring 300.000 kr. + moms og er anlagt af legeplads-firmaet Elverdal.Baggrund
På generalforsamlingen i 2008 blev det foreslået at bestyrelsen skulle arbejde for at genetablere den tidligere legeplads på den kommunale grund på Højgårdsvej.

Ved at grave i foreningens arkiver kunne vi konstatere at dette var et emne grundejerforeningen havde arbejdet med allerede i slutningen af 1970'erne. Den nuværende beplantning på grunden er et resultat heraf, mens de sidste rester af den legeplads man den gang fik etableret blev fjernet midt i 1990'erne.
 
I bestyrelsen valgte vi hen over sommeren 2008 at høre de umiddelbare naboer til grunden om deres holdning, inden vi henvendte os til kommunen [link til vedlagte].
 
I november 2009 har Park og Vej bekræftet at man nu arbejder på at etablere en legeplads i foråret 2010. Vi glæder os meget.
 
Kontakt: Jens Pedersen
Ny ejer
Love og vedtægter
Møder
Sager
Bestyrelse
Grundejerforeningen Ågerup By
Kalender
Links
Sager

 

Forside